Няколко причини да сте тук

  • Интересувате се от култура
  • Търсите позитивни публикации
  • Омръзнало ви е да ви заливат цунамита от злокобни предсказания
  • Искате да се почувствате добре

Национална кампания за възраждане на библиотеките

След известен период на ваканционно мълчание решихме, че е уместно да започнем сезона, като публикуваме връзка към петицията на Националната кампания за възраждане на българските библиотеки, подета от асоциация „Българска книга“ и Българска библиотечно-информационна асоциация. Ето и страницата на иницативата във Фейсбук.

ОТВОРЕНО ПИСМО

До: г-н Бойко Борисов
Министър-председател на Република България

Копие: г-н Симеон Дянков
Вицепремиер и Министър на финансите
Копие: г-н Вежди Рашидов
Министър на културата
Копие: г-н Сергей Игнатов
Министър на образованието, младежта и науката

Национална кампания за възраждане на библиотеките

Уважаеми господин Борисов,
Уважаеми господин Дянков,
Уважаеми господин Рашидов,
Уважаеми господин Игнатов,

Над 50% от младите хора на България са номинално или функционално неграмотни, с което се нареждаме на предпоследно място в Европейския съюз (на базата на авторитетното изследване PISA)!

Българинът купува 0,56 книги годишно, европеецът – 11!

От 2008 година в 90% от българските библиотеки не е постъпила нито една книга! (Според стандартите на ЮНЕСКО и ИФЛА в българските библиотеки трябва да влизат 1,7 млн. библиотечни единици годишно.)

През последните 20 години училищните библиотеки са намалели наполовина, а в останалите почти не влизат нови книги! (Според Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА училищната библиотека е част от учебния процес и 5% от годишната издръжка на всеки ученик трябва да постъпва в нея.)

Това е резултатът от двадесетгодишното неглижиране на книгата и на нейното базисно значение за грамотността и развитието на културата.

Докога ще сме последни?

Според документите на ЮНЕСКО обществената библиотека е информационният център за населението по места. Ние, хората, чиято професия и съдба е книгата, се обръщаме към вас за подкрепа на нашето искане за спешно приемане на Стандарт за библиотечно-информационно обслужване за обществените и училищните библиотеки, съизмерим с международния, и за незабавно подновяване на програмата на Министерството на културата за обновяване на библиотечните фондове. При изпълнението на тези стандарти държавата ще осигури правото на своите граждани на равен и свободен достъп до информация и знание, гарантирани им от Хартата за правата на човека.

Нека книгата да влезе в своя естествен дом – библиотеката! Нека четенето да стане достъпно за всеки гражданин на България! За грамотно и образовано младо поколение!

Асоциация „Българска книга“

Какво можем да добавим? Говорим за страна, в която под „култура“ се разбира основно „физкултура“. Страна, превърнала се във фитнес-зала, в която се помпат мускули и от която изтичат мозъци. В която е нормално важни управленски решения да се вземат от чист инат, в която стратегия в областта на образованието практически липсва, в която в редките мигове, когато се говори за култура, са подчинени на откриването на музеи на социалистическото изкуство… Или по-точно на музей. За щастие, засега е единствен. Не музей на социализма, забележете. Музей на социалистическото изкуство… Може би си заслужава минутата мълчание. За българския „Лувър“, честно казано, в момента не ми се ще да говоря.

И всичко това трябва да спре.

Като за начало, подпишете петицията. Пък нека после направим и следващата крачка.

Вашият коментар

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>