Няколко причини да сте тук

 • Интересувате се от култура
 • Търсите позитивни публикации
 • Омръзнало ви е да ви заливат цунамита от злокобни предсказания
 • Искате да се почувствате добре

Протестно писмо от българските библиотечни и информационни служители до институциите във връзка с проектобюджета за 2016 г.

ДО

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И МЕДИИ НА НС  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ НА НС  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

КОПИЕ:

Г-Н ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

Г-Н ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА”

Ние, специалистите от Националната, регионалните, общинските и читалищните библиотеки на България, сме изпълнени с тревога, безпокойство и силно недоумение по повод размера на средствата, заложени за опазване на движимото и недвижимото културно наследство.

Ние, работещите в областта на културата и опазването на културното наследство на Република България, приемаме като лична подигравка предложенията за новия бюджет, който ясно отразява държавните приоритети, а именно все по-голяма полицейщина, явно необходима за гарантирането на усилията за окончателно унищожаване на българската култура.

Очевидно е нежеланието на държавата да подкрепя съществуването на библиотеки, а същевременно е нагло изискването въпросните институции да се грижат за съхраняване и разпространение на българската култура у нас и по света, както и да бъдат съвременни центрове, гарантиращи равен достъп до информация и знание за всички български граждани.

Тази задача лежи върху плещите на 1684 души от Националната, регионалните, общинските и читалищните библиотеки. В същото време предвидените средства от години изобщо не отговарят на реалните нужди на сектора, което доведе до обезличаване на библиотечната институция, погазване на международните стандарти и маргинализиране на библиотечната професия, като упражняващите я получават най-ниските трудови възнаграждения в страната.

От години слушаме напразни обещания как бюджетът за култура за следващата година щял да се погрижи за отстраняването на тази несправедливост. Съответно всяка следваща година ни се обяснява, че поради кризата това отново било невъзможно. Невъзможно единствено за работещите в културните институции, оказва се. Положението е такова, че специалисти с повече от едно висше образование; с магистърски степени в различни области и владеещи чужди езици; хората, от които се очаква да са лицето на културата и провеждането на културната политика на тази страна; тези, за които думата „култура“ не е изпразнено от смисъл понятие, се възнаграждават със срамни подаяния от около 450 лева.

От така предложения бюджет ние, работещите в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство, които осигуряваме равен достъп до информация и знание за всички, можем да си направим следните изводи:

На управляващите в тази страна движимото и недвижимото културно наследство им е най-последната от последните грижи. Вместо това, по някаква необяснима причина, политиката за създаване и популяризиране на съвременно изкуство и достъпът до качествено художествено образование е почти десет пъти по-важна. Нямаме нищо против качественото художествено образование, съвременното изкуство и популяризирането му, но кой, как и защо реши, че тези неща са десет пъти по-важни от опазването на редките и ценни библиотечни сбирки например, от попълването на библиотечните колекции със съвременна научна и художествена литература, от осигуряването на достъп до различни наши и международни специализирани бази данни, да не говорим за заплащането на кадрите?

Настояваме за достойно възнаграждение за полагания от нас труд. Заплатите ни в момента са на такова ниво, че дори и да бъдат увеличени двойно, пак ще са под средните за страната. Искаме адекватно отношение към българските библиотеки. Българската култура не е само т. нар. „български Лувър“, нито пък може да се съизмери с разхождането на съкровища из чужбина и строежа на бутафории. Културата сме всички ние, които продължаваме делото на будителите въпреки институционализираното унизително положение, в което сме поставени; въпреки оценката, която се дава за нашия труд от най-висше държавно ниво; въпреки снизходителното отношение към нас, въпреки всичко.

Заявяваме, че повече няма да търпим това. Настояваме за радикална ревизия на бюджета на Министерството на културата, като процентът, заделян за култура, най-сетне трябва да стане цяло число. Исканията ни са:

1. Увеличаване бюджета на политиката в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство и равен достъп до информация и знание за всички, за да започне реалното изпълнение на заложените приоритети, свързани с културните ценности, каквито понастоящем отсъстват от програмата на правителството!
2. Най-малко двойно завишаване на стандартите за издръжка!
3. Залагане на средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи и брой сгради!
4. Основната работна заплата в сектора да стане равна на две минимални работни заплати, за да достигне равнището поне на средната работна заплата в България!
5. Адекватна държавна политика в областта на опазване на културното наследство и разпространението на информация и знание!

Синдикатите на библиотечните служители към НСФ „Култура” – КНСБ и Федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа” напомнят, че библиотеките имат и образователна функция, която не е обърната единствено само спрямо учащите се! Нашите цели са да възпитаваме ценности, които са необходими на цялото ни общество. Неглижирането ни в настоящето е предпоставка за пагубни последствия в бъдеще! Ето защо не ни остава нищо друго, освен да се противопоставим категорично на тази срамна тенденция, включително и като предприемем синдикални протестни и стачни действия.

2 коментара Протестно писмо от българските библиотечни и информационни служители до институциите във връзка с проектобюджета за 2016 г.

 • Милка Димовска

  Единственият ми коментар касае мястото на Университетските библиотеки в държавната политика. Те не бива да изпадат от подобряването на общите условия в тази сфера, иначе Хоризонт 2020 се отдалечава точно като хоризонт…

 • Христина Маджарова

  Аз работя от 1971 г в читалище-като библиотекар-секретар,касиер и чистач в едно читалище,което е единствен културен център.Читалища като нашето,в малките населени места са в окаяно състояние.Намираме се само на 25 км. от гр.Пловдив.
  Трудовато ми възнаграждение е минимална заплата от 1971 г. до ден днешен!Нашите цели са да възпитаваме националните ценности!Да съхраняваме и да предаваме на младото поколение традиции и обичай,да предадем фолклора на младите,От години слушаме напразни обещания как бюджетът за култура за следващата година щял да се погрижи за отстраняването на тази несправедливост. Съответно всяка следваща година ни се обяснява, че поради кризата това отново било невъзможно. Невъзможно единствено за работещите в културните институции, оказва се.40 ГОДИНИ ЧАКАХ!Нищо не се промени!Дано ама надали и за идното поколение ще се промени!

Вашият коментар

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>