Няколко причини да сте тук

  • Интересувате се от култура
  • Търсите позитивни публикации
  • Омръзнало ви е да ви заливат цунамита от злокобни предсказания
  • Искате да се почувствате добре

Отворено писмо на ББИА в подкрепа на НБКМ

Писмо в подкрепа на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

ДО
Г-н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ
Г-н ВЕЖДИ РАШИДОВ
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

Относно: Постановление N 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на Закона за бюджета на Република България в частта за Министерство на културата и писма на министър Вежди Рашидов за намаляване числеността на персонала в Националната библиотека „Св. Св. „Кирил и Методий“, както и в националните музеи и галерии.

Уважаеми господин Министър-председател,

Обръщам се към Вас като председател на Българската библиотечно-информационна асоциация, за да изразя загрижеността на цялата библиотечна общност във връзка с обявеното намаляване числеността на персонала в някои национални културни институти, с което Министерство на културата изпълнява ангажимента си за 10% съкращение в администрацията.

За нас остава неясно защо висококвалифицираните специалисти, работещи в тези институти, се възприемат от Министерство на културата като администрация, а не като експерти, които чрез своя професионализъм допринасят за развитието на културата и опазването на културното нинаследство. Присъединяваме се към мнението на синдикалните организации, че съкращението е извършено без да са приложени критерии, принципи и оценка на дейността им, при пълно непознаване на тяхната специфика.

Отправям към Вас молба да разпоредите на Министерство на културата да направи анализ на работата на националните културни институтии поставените им за изпълнение задачи, да обсъди резултатите от този анализ с Обществения съвет към министъра на културата и едва след това да излезе с решение за промяна на числеността на специалистите, работещи в тях.

Само така всички ние – правителство, специалисти и неправителствени организации, ще можем да покажем истинско европейско отношение към културата като национално богатство и да бъдем еднакво отговорни пред бъдещите поколения, които няма да ни простят последствията от принизяването на ролята на националните културни институти.

Българската библиотечно-информационна асоциация има най-преки впечатления от работата на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Десетки професионалисти от библиотеката са членове на нашата организация. Затова не можем да останем безучастни към получената от колегията и дискутираната вече няколко дни в публичното пространство новина за не 10%, а 15% съкращение на персонала на Националната библиотека и намаляване на бюджетните средства на институцията.

Считаме, че Националната библиотека е изключително важен национален културен институт с множество функции, определени в чл.12 – 18 от Закона за обществените библиотеки и чл. 10, т. 1 и т. 2 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Те са свързани със съхраняването и опазването на българската книжнина и книжовното ни наследство, с библиотечно-информационното обслужване на гражданите, със създаването на текущата национална библиография, с реставрацията и консервацията на ръкописи, редки и ценни издания и много други. Такова драстично съкращение на работещите в нея ще доведе до невъзможност за пълноценното изпълняване на вменените й от Закона функции. Кой ще поеме отговорността за това?

Националната ни библиотека през цялото си развитие е била и продължава да бъде стожерът на библиотечното дело в страната. Тя е библиотеката с най-големите ресурси, с най-големите книжовни богатства и ние искаме да я видим като модерната библиотека на държавата, а не като постоянно недофининсирана и неглежирана институция. В Националната библиотека работят високо-квалифицирани специалисти, които се изграждат в продължение на дълги години. Драстичното съкращаване на щата може да има дългосрочни негативни последици.

В настоящия критичен момент се обръщам към Вас с молба да бъде преразгледана Заповедта на министъра на културата № РД 09-46/24.01.2015 г. и да бъде намален процента на съкратените работни места в Националната библиотека. Разчитам на разбирането Ви, още повече като имаме предвид, че още в началото на мандата си обявихте, че ще бъдат полагани специални грижи за книгите и четенето.

С уважение:

Снежана Янева
Председател на УС на ББИА

Вашият коментар

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>