Няколко причини да сте тук

 • Интересувате се от култура
 • Търсите позитивни публикации
 • Омръзнало ви е да ви заливат цунамита от злокобни предсказания
 • Искате да се почувствате добре

Библиографско описание при цитиране

Един от въпросите, на които се налага да отговаряме често, се отнася до видовете библиографско цитиране при писане на дипломни работи и магистърски тези. Проблемът се корени във факта, че колкото университети имаме, толкова са различни и изискванията. А не е рядко срещано явлението, при което различните катедри от един и същ университет се различават в условията, които поставят на дипломантите. Ето защо няма как да ви посочим универсални правила за цитиране, под които да се подпишем, че гарантирано ще покрият изискването на вашия университет, факултет или катедра.

Все пак можем да ви дадем някои насоки.

Голяма част от висшите учебни заведения у нас държат библиографските цитирания да са по БДС 17377-96, а библиографските описания на използваната литература в края на дипломната работа или магистърската теза да се извършват според БДС 15419-82 (библиографско описание за книги) и БДС 17264-91 (аналитично описание на публикации). Други имат изискване цитирането да става съгласно Харвардския реферативен стил. Някои са съгласни и на двата варианта с уговорката, че дипломантът трябва да избере едната от системите за цитиране и да се придържа единствено към нея в рамките на целия текст.

Цитиранията могат да бъдат:

 • в текста
 • в бележка под линия
 • като самостоятелен списък в края на дипломната работа

Имайте предвид, че в малко висши учебни заведения ще се съгласят само на последния вариант. По правило се използва комбиниран метод: цитиране в текста или под линия плюс самостоятелен списък в края на дипломната работа, подреден азбучно по редна дума, с пълно библиографско описание.

Най-честият вид цитиране, който се използва напоследък, е цитирането в бележка под линия. В по-старите версии на Microsoft Word бележките под линияБележка под линия се вмъкват чрез Insert->Reference->Footnote. В Word 2007/2010 вмъкването на бележка под линия става от таба References, след което се кликва на Insert Footnote. Номерирането на бележките може да е продължаващо за цялата дипломна работа или магистърска теза, или да стартира отново за всяка отделна глава. Според изискванията на повечето висши учебни заведения, всички цитирания в дипломната работа трябва да са развити отзад в списъка с използвана литература, а всички заглавия, посочени в използваната литература, трябва да бъдат цитирани в текста.

Библиографско цитиране според БДС 17377-96

Ще ви предложим някои от по-често срещаните случаи на цитиране под линия със съответното библиографско описание, което трябва да изготвите и да приложите в края на проекта си.

Цитиране на книга от един автор

Спазват се следните изисквания:

Фамилия, име. Заглавие. Град, издателство, година на издаване, страници. (Тук е мястото да се спомене, че доскоро за София, Москва и да речем Санкт Петербург – бившият Ленинград – се използваха буквените съкращения С., М. и Л., вместо да се развият целите имена. Вече това не се прави и градовете се изписват изцяло).

Котлър, Филип. Десетте смъртни гряха на маркетинга : Симптоми и решения. София, Локус Пъблишинг, 2005, с. 12-14.

Може би ви прави впечатление двоеточието след „Десетте смъртни гряха…”. Това не е пунктуационен знак, а символ, който разделя заглавието от подзаглавието. Изписва се точно така – с интервал и от двете страни. В случай, че книгата няма подзаглавие, в края на заглавието се поставя точка.

Ако следващият ви цитат отново е от същата книга, под линия напишете просто:

Пак там, с. 20-21.

(Това важи за всички подобни случаи оттук нататък).

Ако отново се позовавате на същия автор по-нататък в текста, но преди това сте цитирали други източници, не е необходимо да развивате напълно описанието на книгата. Можете да съкратите някои от елементите:

Котлър. Ф. Десетте смъртни гряха на маркетинга, с. 32.

В списъка с източниците библиографското описание трябва да бъде значително по-подробно. Там същата книга ще бъде описана по следния начин:

Котлър, Филип. Десетте смъртни гряха на маркетинга : Симптоми и решения / Филип Котлър ; Прев. Десислав Джарков . – София : Локус Пъблишинг, 2005. – 138 с.

Цитиране на книга от двама или трима автори

Под линия:

Котлър, Филип, Хермаван Картаджая и Айвън Сетиаван. Маркетинг 3.0 : От продуктите към клиентите към човешкия дух. София, Локус, 2010, с. 28.

При последващи цитирания описанието може да се съкрати:

Котлър, Ф. и др. Маркетинг 3.0, с. 30-31.

В списъка с източниците:

Котлър, Филип и др. Маркетинг 3.0 : От продуктите към клиентите към човешкия дух / Филип Котлър, Хермаван Картаджая, Айвън Сетиаван ; Прев. Евелина Пенева, Емил Георгиев . – София : Локус, 2010. – 232 с.

Цитиране на книга с повече от трима автори

Под линия:

Рибов, Манол, Мария Станкова, Преслав Димитров и др. Ресторантьорство и хотелиерство. София, Тракия-М, 2007, с. 20-21.

В списъка с източниците:

Ресторантьорство и хотелиерство / Манол Рибов и др . – София : Тракия-М, 2007. – 683 с.
Други автори : Мария Станкова, Преслав Димитров, Любомира Гръчка.

Цитиране на част от многотомно издание

Под линия:

Радев, Симеон. Строителите на съвременна България. Т. 1, Царуването на кн. Александра 1879-1886 : Документално-художествена хроника. София, Захарий Стоянов, 2004, с. 845.

В списъка с източниците:

Радев, Симеон. Строителите на съвременна България : Т. 1- / Симеон Трайчев Радев . – София : Захарий Стоянов, 2004-.
Т. 1. Царуването на кн. Александра 1879-1886 : Документално-художествена хроника . – София : Захарий Стоянов, 2004 . – 904 с.

Под линия:

Исбутс, Жан-Пиер. История на Библейския свят : Личности, Места, Събития. Ч. 2, Обетованата земя. София, Санома Блясък, 2010, с. 110-111.

В списъка с източниците:

Исбутс, Жан-Пиер. История на Библейския свят : Личности, Места, Събития : Ч. 1- / Жан-Пиер Исбутс ; Предг. Брус Чилтън . – София : Санома Блясък България, 2010-.
Ч. 2.  Обетованата земя / Прев. от англ. Мария Кондакова . – 105-208 с.

Цитиране на статия:
Цитиранията от статии се различават в описанието си в зависимост дали публикациите са от списание или от вестник. Ако цитираме публикация от списание, в описанието се посочват последователно годишнината (ако я знаем), датата на публикация, броят и съответните страници. Ако публикацията е от вестник, тогава в описанието се посочват последователно броят на периодичното издание, датата на публикация и страниците.

 • от списание

Янакиев, Калин. Дебат върху теодицеята. // Демократически преглед, XXVIII, 1995, N 6-7, с. 432.

В списъка с източниците:

Янакиев, Калин. Дебат върху теодицеята / Калин Янакиев. // Демократически преглед, XXVIII, 1995, N 6-7, с. 417-463.

 • от вестник

Иванов, Димитри. Ръцете, които дърпат конците на света. // СЕГА, III, N 134, 10 – 11 юни 2000, с. 15.

В списъка с източниците:

Иванов, Димитри. Ръцете, които дърпат конците на света. / Димитри Иванов. // Сега, III, N 134, 10 – 11 юни 2000, с. 15.

Цитиране от интернет

За момента няма възприет от всички единен стандарт по въпроса. Все пак предлагаме следните варианти:

Фамилия, Име. Заглавие на материала. // Източник, Дата на публикация. <Адрес на достъп> (Датата, на която сме посетили адреса)

Например:

Калчев, Даниел. Първият досег на българска библиотека с интернет. // Българският Интернет, 29 юни 2010.  <http://blog.danbo.bg/?p=30> (06.06.2011)

40-годишна история на интернет. // Lubopiten.com, 4 ноем. 2009. <http://www.lubopiten.com/145-40-godishna-istoriya-na-internet.html> (06.06.2011)

Weingand, Darlene. Introduction: Marketing of Library and Information Services. // Library Trends, Winter 1995, vol. 43, pp. 289 – 294. Available at <http://tinyurl.com/5vohfnr> (06.06.2011)

В списъка с източниците:

Калчев, Даниел. Първият досег на българска библиотека с интернет / Даниел Калчев. // Българският Интернет, 29 юни 2010. <http://blog.danbo.bg/?p=30> (06.06.2011)

40-годишна история на интернет. // Lubopiten.com, 4 ноем. 2009. <http://www.lubopiten.com/145-40-godishna-istoriya-na-internet.html> (06.06.2011)

Weingand, Darlene. Introduction: Marketing of Library and Information Services / Darlene E. Weingand. // Library Trends, (Winter 1995), vol. 43, pp. 289 – 294. Available at <http://tinyurl.com/5vohfnr> (06.06.2011)

Забележка: за публикации с повече от един автор вижте примерите при цитирането на книги. Същите правила важат и при цитирането на статии.

Надяваме се да сме ви били полезни. Все пак, преди да се съобразите с тук предложените насоки, препоръчваме да се допитате до вашето висше учебно заведение, за да разберете с точност какви са конкретните изисквания, към които се придържа то. Имайте предвид, че по света е разпространена практиката да се отнемат кредити за недобро цитиране и зле подготвен списък с използвана литература (библиография).

Пожелаваме ви успех!

22 коментара Библиографско описание при цитиране

 • Теодора Савинска

  Извинете ,ами дапопитам защо е нужно в текста да се обеснява откаде кое е взето ? Нали в края на дипломната работа е описана литературата ,дето е ползвана?

  • Librarian

   Благодаря ви за въпроса, Теодора.

   Коректното посочване на използваните източници в самия текст е необходимо, за да се премахнат всякакви съмнения за недобросъвестност. Така например някой недобросъвестен дипломант би могъл да приложи в края на дипломната си работа огромен списък с използвана литература, докато реално в самия текст се е позовавал едва на един или два източника.

   Необходимо е всеки използван материал да бъде цитиран коректно, за да се избегнат съмненията за плагиатство от една страна, а от друга – да се покаже каква част от приложената в края литература наистина е ползвана за написването на дипломната работа.

   Имайте предвид, че по света за подобни пропуски дипломантът може и да не бъде допуснат до защита.
   ––––

   Освен това е много важно дипломантът, явявайки се на защита на академично ниво, да е добре запознат с правилата на българската граматика и пунктуация. За съжаление има немалко случаи, при които вграденият в Word spellcheck не е достатъчен, за да компенсира някои липси. Горещо ви препоръчвам да си свалите програмата IDI Spell Checker и да я използвате за корекция на написания вече текст.

   Пожелавам ви успех!

 • Много ви благодаря, че сте написали тази статия. Много е полезна. Въпрос: в самия текст позволява ли се да се цитира в скоби? Пример: Определението за културен туризъм на Ричардс е „Културният туризъм е пътуване извън местоживеенето с цел посещение и опознаване на културното наследство“ (Ричардс 1998), което в последствие е допълнено от ИКОМОС и Световната Организация по туризъм на ООН.

  Предварително ви благодаря.

  • Librarian

   Позволява се, разбира се. Но просто накрая отново трябва да има пълно описание на източника, за да е ясно откъде точно е въпросният цитат.

 • Kamen

  Искам да питам, ако навсякъде в текста е цитирано под черта, в края на дипломната работа, трябва ли отново да се посочва същата книга, от която е цитирано. И как е правилно да се пише: Използвана литература или Библиография?

  • Весела Ангелова

   Здравейте, Камен. Съгласно споменатото в текста

   според изискванията на повечето висши учебни заведения, всички цитирания в дипломната работа трябва да са развити отзад в списъка с използвана литература, а всички заглавия, посочени в използваната литература, трябва да бъдат цитирани в текста.

   Дадени са съответно и примери за цитиране под линия, както и съответното пълно описание, което трябва да се приложи в края на дипломната работа.

   Тоест, отговорът на въпроса ви е, че да, трябва да бъде посочена книгата, от която е цитирано.

   Колкото до това кое е правилно – Използвана литература или Библиография, нещата зависят както от ръководителя на дипломната работа, така и от изискванията на университета. Лично моето мнение е, че са приемливи и двете, но все пак се консултирайте с преподавателя.

 • kali

  Здравейте, за библиографското описание на книги, статии от вестници ми е ясно, но при научните публикации е по-сложно, тъй като зависи кой изготвя дадената библиография. Всяко научно списание си има изисквания към автора към цитирането на публикации, които е използвал. Мога ли да считам за вярно следното описание на научна публикация по този начин: Илиева, Соня. Изследване на българската история. – Исторически науки, т.10, 2011, №3, 199-202 или Илиева, Соня, 2011.Изследване на българската история. // Исторически науки, т.10, №3, 199-202.

 • elitsa

  Здравейте,
  Благодаря за подробната статия и за информацията. Искам да попитам при цитиране със списък в края и номерация в текста, къде се поставя номерът – преди или след края на изречението (един вид преди или след точката). Има ли разлика, ако трябва да отделим, че цитатът се отнася само за определен текст в „…“ и съответно, ако коментираме даден текст свободно (т.е. без „“, но искаме да направим съответната препратка.
  Благодаря предварително,
  Елица

  • Весела Ангелова

   Ами не знам дали разбирам добре въпроса. Значи, да речем, имаме следната ситуация:

   Според Борислав Дряновски Муамар Кадафи никога не е бил почетен гражданин на Варна.[1]

   ––––––
   [1]. Дряновски, Борислав. Почетните граждани на Варна…

   Или пък:

   По този повод краеведът Борислав Дряновски недвусмислено заявява: „Муамар Кадафи никога не е бил почетен гражданин на Варна.“[1]

   ––––––
   [1]. Дряновски, Борислав. Варна е моята обетована земя…

   Надявам се да съм била полезна.

 • Тони

  Здравейте,
  Много интересен и полезен материал. Кажете ми при цитиране на проект какво е необходимо да се посочи в библиографията и в каква последователност?
  Благодаря Ви предварително!

  • Здравейте,
   Извинявам се, че чак сега виждам отговора, но по някаква причина се беше оказал в спама. За цитиране на проект предполагам, че принципът е същият. А библиографията винаги се подрежда в азбучен ред. 🙂

   Примерно:
   Атанасов,
   Бабуркова,
   Веселинов,
   Гергов,
   ……..
   Янакиева…..

   Нещо такова.
   🙂

 • Iva

  Здравейте !

  Искам да попитам следното, понеже не съм сигурна дали разбрах правилно.

  При цитирането в самия текст (със скоба или под линия) изписваме точната страница, от която сме ме взели цитата от книгата.

  Но после при изписването на книгата отзад, в библиографията, не пишем отново точната страница, от която е взет цитата нали така? А само общия брой на страниците заедно с другата информация за книгата?

  Благодаря !

 • Мила

  Здравейте,

  носи ли се наказателна отговорност при неправилно цитиране (без упоменаване на авторът)

 • Христина

  Здравейте, бих искала да попитам дали е допустимо смесването на различни начини за цитиране в текста. Например:

  Coциaлнитe пcихoлoзи Бaум, Фишъp и др. oбяcнявaт нacилиeтo и aгpecивнoтo пoвeдeниe чpeз хипoтeзaтa зa фpуcтpaция-aгpecия и тeopиятa зa coциaлнoтo учeнe5. Други автори, paзшиpявaт пoнятиeтo зa фpуcтpaция и cмятaт, чe външнитe пpичини…..(Попов, 2001).

  (5 е поредната бележка под линия)

 • Ирина

  Здравейте! Благодаря за полезната статия. Имам един въпрос- Как се цитира статия, която е част от събрани научи трудове, с различни автори в електронен сборник? Например ето този –

  file:///F:/Downloads/sbornik_konf_BP_60_17.8.2015%20(1).pdf

  Искам да цитирам от конкретна статия от сборника, на определен автор.

  Много ще съм Ви благодарна, ако отговорите на запитването ми.

  • Ами като част от статия от сборник, няма значение, че е pdf.

   Автор. Заглавие на статията / Авторска отговорност. // Заглавие на сборника. – Място на издаване и година (ако има), с. (от тази до тази страница).

 • Мими Николова

  Бих искала да попитам в теоретичната част абсолютно всичко ли трябва да бьде цитирано на автори или може и да правим ние дипломантите разсьждения. И вторият ми вьпрос е, ако на една страница имаме по няколко изречения на различни автори напр. 4 , под линия би трябвало да изпишем и четирите автора, като поставямр номерацията в края на последното изречение на сьответния автор, така ли е?
  Благодаря предварително!

  • Не само, че може, но и трябва да има собствени разсъждения. Просто когато човек се позовава на даден автор, трябва да посочи кой е и откъде е цитатът. И ако има няколко цитирани автора на една страница, всички се посочват отдолу.

 • Анна

  Здравейте! Как може да избегнем многобройното цитиране? Например, анализираме документи от една архивна единица. Но единицата обхваща много документи, и ние съответно правим много цитирания. Как да избегнем това и в същото време да имаме посочени източници?

Вашият коментар

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>